Piirid. Sissejuhatus

Radical thinkers: Ludwig Feuerbach on religion

“Igasugune mõistuse või üldse inimese olemuse piiramine rajaneb pettekujutelmal, eksitusel. Inimene kui indiviid küll saab ja tal isegi tuleb end tunda ja teada piiratuna – selles seisneb tema erinevus loom-indiviididest; kuid oma piiridest, oma lõplikkusest saab ta olla teadlik vaid niivõrd, kuivõrd talle on esemeks, olgu siis tunde või südametunnistuse või mõtleva teadvuse esemeks, tema liigi täius, lõpmatus. Kui ta teeb sealjuures enda piirid liigi piirideks, tuleb see pettekujutelmast, nagu oleks ta liigiga vahetult identne – pettekujutelmast, mis on tihedaimas seoses indiviidi mugavustungi, loiduse, edevuse ja isekusega. Nimelt piir, mille kohta ma tean, et see on üksnes minu piir, alandab, häbistab ja ärritab mind. Et end niisiis sellest häbitundest, sellest ärritusest vabastada, muudan ma oma individuaalsuse piirid inimese olemuse piirideks. Mis on mõistetamatu minule, on mõistetamatu ka teistele; miks peaks see siis mulle muret tegema? Pole see ju minu süü; asi ei ole minu arusaamises; asi on liigi enda arusaamises. On aga sõgedus, naeruväärne ja ühtlasi kõlvatu sõgedus määratleda lõpliku ning piiratuna seda, mis konstitueerib inimese loomuse, indiviidi absoluutseks olemuseks oleva liigi olemuse. Iga olend on iseenda jaoks piisav. Ükski olend ei saa ennast eitada; ükski olend pole iseenda jaoks piiratud. Iga olend, vastupidi, on iseendas ja iseenda jaoks lõpmatu. Iga mingi olendi piir eksisteerib üksnes teise, tema suhtes välise ja temast üle oleva olendi jaoks. Efemeeride elu on võrreldes kauem elavate loomadega erakordselt lühike; kuid sellegipoolest on see lühike elu nende jaoks niisama pikk, kui on teiste jaoks elu, mis vältab aastaid. Leht, millel elab röövik, on rööviku jaoks maailm, lõputu ruum.”

Ludwig Feuerbach, “Kristluse olemus. Sissejuhatus”, rmt-s “Tuleviku filosoofia alused”, Tartu: Ilmamaa, 2016, lk 20.

Advertisements

Lisa kommentaar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Muuda )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Muuda )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Muuda )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Muuda )

Connecting to %s